• Överkäke – kirurgi och protetik

  En hel överkäke med begränsad benmängd.

  Typ av guide: ben-guide.

  Ansvariga

  Bild av Mats Brontén/Tandläkare

  Mats Brontén/Tandläkare

  VD

  Bild av Tomas Samuelli/Tandtekniker

  Tomas Samuelli/Tandtekniker

  Guided Surgery Consultant

  • Tidsåtgång:

   2 h
  • Material:

   Slemhinneburen guide + protetik
 • Överkäke – slemhinneguide

  En hel överkäke med mycket fast gingiva och med liten rörlighet kan en helt slemhinneburen guide göras.

  Virtuell plan görs med 6 st Straumann Tissue Level fixturer. Vi valde vi fem fixturer med diameter 3.3 mm och en fixtur med 4.1 mm i diameter, detta för att få bra bentäckning samt att vi tagit hänsyn till avvikelsen som uppstår vid en slemhinneburen operationsguide.

  I CBCT-röntgen har vi med patientens protes duplicerad i barumsulfat dels för att kunna planera protetiken men också för att kunna hitta rätt relation för slemhinnan mot röntgen.

  Operationsguiden designas på slemhinnan utifrån virtuell plan, här sätter vi även tre retentionsborr för att öka stabiliteten.

  Operationen genomförs flapless med hjälp av den kirurgiska operationsguiden.

  Ansvariga

  Bild av Mats Brontén/Tandläkare

  Mats Brontén/Tandläkare

  VD

  Bild av Tomas Samuelli/Tandtekniker

  Tomas Samuelli/Tandtekniker

  Guided Surgery Consultant

  • Tidsåtgång:

   1.5 h
  • Material:

   Slemhinneburen guide
 • ÖK/UK – Benguider

  Ansvarig

  Bild av Tomas Samuelli/Tandtekniker

  Tomas Samuelli/Tandtekniker

  Guided Surgery Consultant

 • ÖK/UK – förutsägbarhet

  Förutsägbarhet som ledord.

  Den virtuella kirurgin och protetiska planeringen innan operation ger oss möjligheten att se det tänka resultatet och kunna visa upp det för patient. Operationerna utfördes med operationsguider, titandistanser samt cementerad bro. Bron i ÖK hade självklart även kunna skruvas. Förutsägbarhet är ett av våra ledord i terapiplanering och omhändertagande.

  Ansvariga

  Bild av Mats Brontén/Tandläkare

  Mats Brontén/Tandläkare

  VD

  Bild av Tomas Samuelli/Tandtekniker

  Tomas Samuelli/Tandtekniker

  Guided Surgery Consultant

 • Överkäke – direktinstallation

  Här ett direktinstallationsfall. Liknade fall har vi gjort länge med goda resultat men nu försöker vi höja statistiken och nivån även här. Som ni vet är tillgången på palatinalt ben och möjligheten till att preparera i den palatinala delen av maxillan avgörande för lyckat resultat samt att första borrningen i den sluttande delen av benet blir korrekt direkt, svårt att
  efterjustera om man skulle komma för högt eller lågt.

  Varsam extraktion utan att skada buckalt ben, vi ser att borret går perfekt ner i det palatinala benet på rätt nivå. Just det momentet är avgörande för bästa resultat.

  Fixturinstallation genom guide för att uppnå samma placering av fixturen  som i den virtuella operationen, 1,5 mm subcrestalt i det här fallet.

  Skruvad provisorisk krona direkt efter operation utan kontakter till granntänder, ej med i ocklusion och artikulation.

  Fin stabilitet på fixtur samt mycket trevligt för patienten att inte behöva ha en provisorisk protes under en längre tid även om den provisoriska kronan inte har samma estetik som en permanenta keramisk krona.

  Ansvariga

  Bild av Mats Brontén/Tandläkare

  Mats Brontén/Tandläkare

  VD

  Bild av Tomas Samuelli/Tandtekniker

  Tomas Samuelli/Tandtekniker

  Guided Surgery Consultant

 • Underkäke – att jobba med marginaler

  Patientfall med ca 1 mm till nerven samt viss lingual invagination där det inte är möjligt att placera fix direkt bakom 44:an.

  Vår kirurgiska virtuella plan är 1 mm från nerv och 1 mm från den linguala
  kompaktan. Liknande operationer görs självklart med full lambå ffa för att få full insyn lingualt då den delen måste inspekteras under op när vi jobbar med små marginaler. Ni kan se postop utvärderingen där 37:an är 0,14 mm ovan plan samt 36:an 0,15 mm under plan. Vi valde sen att göra två titandistanser och en cementerad bro.  Vi vill med detta visa de mycket ringa avvikelsen vi nu kan erbjuda med en tandstödd guide. Kontakta oss för mer information.

  Ansvariga

  Bild av Mats Brontén/Tandläkare

  Mats Brontén/Tandläkare

  VD

  Bild av Tomas Samuelli/Tandtekniker

  Tomas Samuelli/Tandtekniker

  Guided Surgery Consultant

 • Underkäke – vikten av virtuell planering

  Patient som har haft en bro i tredje kvadranten och önskar nu ersätta de saknade tänderna med implantat.  Patienten noga med att konstruktionen ska vara smidig som den gamla bron. Vår erfarenhet av liknande fall är att den protetiska planen får styra så långt som möjligt.

  I den virtuella terapiplaneringen ser vi att vi kommer uppnå bästa resultat om vi ersätter 42 med ett hängande led och sen fixturerna.

  Även viktigt att planera för skruvhålen om den typen av KBF ska göras, se foto.

  Vi vet att guidens stabilitet är viktig för resultat därför valde vi att stabilisera med ett vertikal retention i det här fallet. Denna guide inte så vanlig med slemhinneretention och lambå, liknande operationer gör vi oftast med en guide som ligger på tänder och sen direkt på benet. Vi utför och utvärderar själva alla typer av guider för att kunna vara ert kunskapscenter inom guidekirurgin.

  Ansvariga

  Bild av Mats Brontén/Tandläkare

  Mats Brontén/Tandläkare

  VD

  Bild av Tomas Samuelli/Tandtekniker

  Tomas Samuelli/Tandtekniker

  Guided Surgery Consultant

 • Underkäke – ny tänk

  I samarbete med Tandläkare Mikael Palm presenterar vi en utvärdering, helkäke UK med Straumann TL implantat.

  Det viktigast vi vill förmedla här är att behålla de kvarvrande tänderna för att stabilisera guiden under operationen. Här har Mikael valt att operera flapless. Operationen är utförd med Straumanns guidekirurgikit. Viktigt att påpeka här är att borrningen är gjord med guide men implantaten är satta utan guide. Det går inte att sätta Straumanns TL implantat igenom guiden pga kragen som är bredare än sleeven i guiden. Vi kan ändå konstatera att utvärderingen är mycket bra och avvikelsen liten. Guidens stabiliteten ökar avsevärt om kvarvaranden tänder används. I ett liknande fall kan det annars vara svårt att hitta rätt läge för en bara slemhinneburen guide och flaplesskirurgi är inte att rekommendera, ett alternativ kan vara benguide med full lambå.

  Ansvariga

  Bild av Mats Brontén/Tandläkare

  Mats Brontén/Tandläkare

  VD

  Bild av Tomas Samuelli/Tandtekniker

  Tomas Samuelli/Tandtekniker

  Guided Surgery Consultant